Personvernerklæring for Bennett Ferie

1. Introduksjon
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Bennett Ferie når du reiser med oss eller på annen måte samhandler med oss.

Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine kun i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og dine forventninger, og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.

Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes og hvordan de blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

2. Hvilke opplysninger kan vi innhente
I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:

C1: Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
C2: Identitetsinformasjon, inkludert kjønn, fødselsdato og nasjonalitet.
C3: Passinformasjon.
C4: Informasjon om pårørende.
C5: Transaksjonsinformasjon, inkludert kreditt-/debetkortnummer, betalingsmåte og kjøpshistorikk.
C6: Bestillingsinformasjon og aktivitetsinformasjon, inkludert informasjon knyttet til bestilte reiser og utflukter, flyreservasjoner, buss- og togtransport, hotellbestillinger, reiserute, reiseselskaper, aktiviteter osv. som du har deltatt på mens du var på reise med oss.
C7: Informasjon om kommunikasjon mellom deg og oss, e-postkommunikasjon, chat, kommentarer og vurderinger som er innhentet gjennom undersøkelser eller som du har lagt ut på kanalene våre eller på sosiale medier.
C8: Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre, applikasjonene våre eller andre digitale plattformer – inkludert IP-adresse, nettleserdata, trafikkdata, bestillingshistorikk, atferd på sosiale medier og brukermønster. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevene våre, kan vi innhente opplysninger om hvilke nyhetsbrev du åpner, plasseringen din når du åpner dem og om du benytter eventuelle nettkoblinger i nyhetsbrevene. Les mer om hvorfor og hvordan vi samler C8-data - og hvordan man deaktiverer denne funksjonen - på vår side cookies/informasjonskapsler.
C9: Helseinformasjon, inkludert informasjon som gjelder allergi, nedsatt funksjonsevne og sykdom.

3. Hvor henter vi dataene dine fra
Det aller meste av informasjonen vi har om deg, har du selv oppgitt. C8-informasjon innhentes fra nettstedene våre, applikasjonene våre og eventuelle andre digitale plattformer.

4. Hvorfor vi bruker opplysningene dine
Vi behandler personopplysningene til følgende formål:

4.1 Bestilling
Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C4, C5, C6 og C7 for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger. Vi innhenter passnummeret ditt der vi er forpliktet til å oppgi denne informasjonen. I tillegg trenger vi C9-informasjon for å påse at vi kan tilrettelegge forholdene for deg med tanke på allergier, nedsatt funksjonsevne og sykdom.
Juridisk grunnlag: Slik informasjon behandles for å oppfylle avtalen (bestilling av reisen). Vi vil bare innhente C9-informasjon på grunnlag av samtykke fra deg. Merk at av sikkerhetshensyn er det ikke sikkert at du kan bestille den ønskede reisen hvis du ikke oppgir C9-informasjon.
Videreformidling: For at vi skal kunne legge til rette for reisen din på en god måte, kan det være at vi må videreformidle informasjonen din til andre avdelinger, agenter og samarbeidspartnere.

4.2 Tilrettelegging av reisen
Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C4, C5, C6, C7 og C9 for å legge til rette for reisen din. Dette omfatter å tilby deg de tjenestene og produktene du trenger eller ønsker, samt å sikre tillatelse der dette er relevant. Vi kan behandle informasjon fra C9 for å påse at det blir tatt hensyn til eventuelle kostpreferanser, allergier, sykdommer og funksjonsnedsettelser på reisen og sikre at du får nødvendig assistanse fra medisinsk personell der dette er relevant.
Juridisk grunnlag: Vi bruker slik informasjon for å oppfylle avtalen med deg (tilrettelegge reisen din). Vi vil bare behandle C9-informasjon hvis du har gitt oss samtykke.
Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon om deg til samarbeidspartnere i de landene du besøker dersom dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

4.3 Kommunikasjon
Beskrivelse:
Vi bruker informasjon fra C1 og C7 for å kunne tilby deg relevant informasjon om reisene dine og eventuelle utflukter. Dette omfatter informasjon som gjelder avgangstider, kanselleringer og innsjekkingstid på hoteller osv. Vi kan sende deg denne informasjonen elektronisk eller på andre måter.
Juridisk grunnlag: Vi bruker slik informasjon for å tilby viktig informasjon om reisen din som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg (for å organisere reisen din). Vi bruker også slik informasjon for å gi deg annen informasjon som er nødvendig for å ivareta interessene våre, samt for å sikre at reisene dine foregår så komfortabelt og problemfritt som mulig.
Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon fra C1 og C7 til samarbeidspartnerne våre, siden de kan komme til å trenge denne informasjonen for å kommunisere med deg, samt for å tilby deg støtte og assistanse.

4.4 Direkte markedsføring
Beskrivelse:
Vi bruker informasjon fra C1, C2, C7 og C8 for å tilby deg nyhetsbrev og tilbud fra oss og samarbeidspartnerne våre. Vi bruker tredjeparts analyseverktøy (Google Analytics) for å tilby deg brukervennlige nettsider. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av Google Analytics informasjonskapsler, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. For å kunne dele det siste fra sosiale medier bruker vi tredjepartscookies fra Facebook, Instagram og Twitter.
Juridisk grunnlag: Så lenge du har et eksisterende kundeforhold med oss, er all bruk av slike opplysninger for å reklamere for tjenestene våre basert på at vi har en legitim interesse av å tilby deg relevant informasjon og relevante tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og slike tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi bare bruke opplysningene om deg for å sende deg markedsføring hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

4.5 Profilering
Beskrivelse: Vi kan bruker og sammenstiller informasjon fra C1, C2, C6 og C8 for å kunne utføre profilering. Profilering er automatisk behandling av personopplysninger, der personopplysningene brukes til å evaluere, analysere og forutsi preferanser, interesser og atferd (profilering). Vi bruker disse opplysningene for å gi deg tilpasset informasjon om aktiviteter og tilbud som kan være interessante for deg.
Juridisk grunnlag: Vi utfører profilering for å oppfylle en legitim interesse, nærmere bestemt å tilpasse tjenestene til glede og nytte for deg. Du kan når som helst motsette deg at vi bruker personopplysningene dine til profileringsformål.
Videreformidling: Vi vil ikke videreformidle profiler vi har generert basert på informasjon fra deg til eksterne parter, med unntak av partnerne og avdelingene våre.

4.6 Statistikk og analyse
Vi bruker anonymisert informasjon for å kunne generere statistikk og analyser. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden (cookies).

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.

Hvis du har logget deg inn på vår webside, vil vi lagre informasjon fra C1, C2, C5, C6, C7 og C8 som du har oppgitt på websiden så lenge du er registrert som bruker av denne weben.

Vi vil lagre C5-informasjon når det kreves av gjeldende lov, f.eks. regnskapsloven.

Hvis du har gitt samtykke til å motta informasjon og markedsføringsmateriell, vil vi lagre informasjon fra C1, C2 C6, C7 og C8 så lenge du ønsker å motta dette.
Vi kan også lagre informasjon fra C1, C2, C5, C7, C8 og C9 i inntil tre år etter at reisen din er avsluttet hvis vi mener at dette er nødvendig for å behandle potensielle klager eller krav.

6. Utlevering av opplysninger til tredjepart
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, for eksempel til flyselskap, hoteller, turoperatører og andre parter som trenger informasjonen for at avtalen skal kunne opprettholdes.

Med unntak av de opplysningene vi må videreformidle til andre for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjepart, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  

Vi har partnere, agenter og samarbeidspartnere som befinner seg utenfor EØS-området og kan overføre informasjon til disse, som beskrevet i punkt 4 ovenfor.
Vi vil sikre at personopplysningene dine blir beskyttet på en hensiktsmessig måte av den mottakende parten i disse landene. Hensiktsmessig beskyttelse kan f.eks. være å påse at den mottakende parten er kontraktsmessig pålagt å sikre at de tilbyr samme grad av personvern- og informasjonssikkerhet som oss. Du kan be om mer informasjon om hvordan vi sikrer at personopplysningene dine overføres på en juridisk forsvarlig måte.

7. Sletting av personopplysninger
Vi kommuniserer kun med deg ved hjelp av metodene du har valgt, og informasjonen din blir ikke sendt videre til andre med mindre vi trenger dette for å opprettholde våre forpliktelser til deg. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 7 år, i henhold til lovens krav.

7.1 Hvordan får jeg tilgang til mine personlige opplysninger?
Du kan sjekke, endre eller slette de personopplysningene vi har på deg ved å:
Sende e-post til bennett@bennettnorway.no

Skrive til oss på adressen under:
Global Business Travel
v. Bennett Ferie
Tordenskioldsgate 8-10
PB6827, St Olavsplass
N – 0130 Oslo

7.2 Hva skjer etterpå?
Vi oppdaterer vår markedsføringsdatabase med valgene dine innen 30 virkedager.

8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

10. Cookies/Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. En cookie (informasjonskapsel) består av en tekstfil som sendes fra din nettleser av tjenesteleverandøren til datamaskinen eller andre tilgangsenheter når du besøker nettstedet nå eller i fremtiden. Tekstfilene lagres på din harddisk.

Informasjonskapsler (cookies) samler utvalgte personopplysninger hver gang du besøker nettstedet, for eksempel IP adressen til datamaskinen eller en annen enhet som brukes av deg for tilgang til nettstedet, sidene du har besøkt og hvor lang tid du har brukt på hver side.

De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk. Du har imidlertid tilgang til å endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere informasjonskapsler, eller å varsle deg når en kapsel er utstedt. Hjelpefunksjonen i nettleseren din bør fortelle deg hvordan.

Vær oppmerksom på at ved å slette våre informasjonskapsler eller blokkere fremtidig kapsler kan du ikke få tilgang til visse områder og funksjoner på dette nettstedet.
Vi har bare lov til å beholde dine personlige data så lenge det er nødvendig av hensyn til formålet med behandlingen. Vi vil derfor slette persondata etter en passende tid, og hvis du ikke har brukt stedet en stund, må du skrive inn dine personlige data på nytt.