Generelle reisevilkår og nyttig informasjon før reisen


Informasjonen du finner på denne siden gjelder for alle reiser som er kjøpt i et av Bennett Feries reisebyråer, på telefon eller via e-post.

Vi er medlem av Virke, Reisegarantifondet, og er et IATA godkjent reisebyrå, se IATA vilkår http://www.iata.org.

Såfremt ikke annet framgår av Reisevilkårene, er det reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser som gjelder ved kjøp av pakkereiser.

GENERELLE BETINGELSER

Bestilling, Reiserute og Billetter
Bestilling foretas hos Bennett Ferie, i våre reisebyråer, på telefon eller via e-post. Bestillingen er bindende når du har akseptert vårt tilbud enten dette skjer over e-post, telefon eller ved bestilling direkte hos et av våre byråer.


Du er selv forpliktet til å kontrollere at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentene er i overensstemmelse med dine egne ønsker. Om noen opplysninger ikke er korrekte skal du umiddelbart kontakte Bennett Ferie. Feilaktige opplysninger vil kunne medføre at du kan bli nektet adgang til land, på fly, hotell eller hos andre operatører. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner du at informasjonen er korrekt og hvis du oppdager feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er du selv ansvarlig for eventuelle tap dette måtte medføre.

Navn på reisende
Du må selv sørge for at Bennett Ferie får korrekt navn på deg selv og de personer du eventuelt også bestiller for. Navnene må være i overensstemmelse med de reisendes pass. Kunstnernavn, kallenavn etc. må ikke benyttes i reisedokumenter, da det kan føre til at man blir avvist ved innsjekking. Bennett Ferie påtar seg ikke ansvar for de følger ukorrekte opplysninger kan medføre. Sjekk alltid reisebekreftelsen med en gang den mottas.

Kontaktopplysninger
Det er ditt ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse for utsendelse av reisedokumenter/bekreftelse. Bennett Ferie fraskriver seg ansvar for ev. feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem p.g.a. feil navn/telefonnummer/e-postadresse.

Betaling
Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum eller totalsummen innbetales ut fra betingelser opplyst ved bestilling. Bennett Ferie har rett til å annullere kjøpet ved vesentlig mislighold fra den reisendes side, som for eksempel forsinket eller manglende betaling.

Reisedokumenter
Alle flybilletter utstedes elektronisk (e-ticket), slik at du kan reise billettløst. Etter bestilling mottar du en elektronisk bekreftelse på e-post. Hotell- og leiebilvouchere, cruisebilletter og andre reisedokumenter leveres til deg i byrå eller via e-post og skal medbringes til hotellet/leiebilselskapet/reisen. Charter reisedokumenter/billetter sendes hjem til deg direkte fra arrangøren hvis ikke annet er oppgitt ved bestilling.

Forbehold
Bennett Ferie tar forbehold om eventuelle feil og mangler i priser og informasjon fra våre samarbeidspartnere som er videreformidlet av oss i god tro. Vi tar også forbehold om våre partneres endringer og kanselleringer av reiser bestilt gjennom oss. Dersom endringer og kanselleringer skulle forekomme, vil du som kunde bli kontaktet snarest med ny informasjon.

Angrerett/Avbestilling/Endring
Angrerett gjelder ikke ved kjøp av flybilletter og pakkereiser.

Regler for endring og avbestilling varierer fra en leverandør til en annen og fra ett produkt til et annet, og vil oppgis ved bestilling.  

Ønsker man å avbestille en reise etter at betaling har funnet sted, skal dette meddeles personlig, pr telefon eller e-post til Bennett Ferie  Det må oppgis hvilket reservasjonsnummer dette gjelder.

Ved avbestilling av en reise som defineres som en pakkereise, dvs. flere reisetjenester som er kjøpt samtidig, vil bestilte, ikke refunderbare deler av reisen, som f.eks. flybilletter uansett ikke bli refundert. Så lenge den ene reisekomponenten består av billetter med rutefly, må man forholde seg til reglene for hver enkelt reisekomponent. Dette i følge Alminnelige vilkår for pakkereiser paragraf 5.2. ”Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser”.

Ønsker man opplyst om flybilletten kan refunderes, kan informasjon om dette fås ved henvendelse til Bennett Ferie. Man er alltid berettiget til å få refundert flyplassavgifter på en ubenyttet flybillett, så sant flybilletten returneres til Bennett Ferie for behandling. Dog fratrekkes vi ev. gebyr for dette. Vi anbefaler på det sterkeste at reisende har en avbestillingsforsikring som dekker avbestilling ved sykdom/død hos den reisende og dens nærmeste familie.

Forsikringer
Vi anbefaler at du tegner en reiseforsikring i forkant av alle typer reiser. Spesielt viktig ved reise til alle land utenfor Europa, da bør du sikre deg at det er tegnet en reiseforsikring som dekker omkostninger ved behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade av bagasje.

Vi anbefaler også at har en avbestillingsforsikring i tilfelle akutt sykdom før avreise.

LITT EKSTRA OM FLYBILLETTER

Flytider
Oppførte tider i billetten og i reiseplanen er angitt i lokal tid. Det kan forekomme at flyselskapene gjør endringer i rutetilbudet. Ved endringer vil flyselskapet komme med alternativ reiserute, ev. alternativ reiserute på andre dager enn opprinnelig bestilt. Ved en ev. nedleggelse av flyruter vil flyselskapene kun kunne tilby refusjon av kjøpte flybilletter.

Bennett Ferie er ikke ansvarlig for disse endringene, men vi plikter å informere kundene om nye reisetider via oppgitt kontaktinformasjon. Du som kunde er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med disse endringene. Ta kontakt med Bennett Ferie omgående hvis alternativ tilbudt rute ikke kan benyttes.

Vær oppmerksom på at en tur-retur billett ofte anses som en sammenhengende reise. Dette medfører at enkelte flyselskap kansellerer din bestilling hvis du ikke møter opp til avreisen slik at du ikke får benytte deg av hjemreisen. Dette gjelder også dersom du har en billett med flere stopp underveis, hvis du ikke møter opp på en av flightene risikerer du at de gjenstående blir kansellert av flyselskapet fordi de antar at du ikke skal reise videre. Selv om man sier fra på forhånd, eller kommer for sent for sin avgang er det ingen garanti for at billetten kan endres eller refunderes – det avhenger av flyselskapets regler.

Flypriser og skatter
Reisens pris omfatter, hvor ikke annet er nevnt, flytransport til og fra reisemålet, flyplassavgifter og servicehonorar. Når det gjelder om bagasje er inkludert eller ikke, så varierer dette fra flyselskap til flyselskap og fra en billettype til en annen – spør oss hva som gjelder for din billett. I visse land kreves det ved inn- og/ eller utreise, lokale avgifter. Disse avgifter skal betales på stedet (noen ganger i lokal valuta) og kan ikke inkluderes i flybillettprisen.

Det kan i enkelte tilfeller være priser og skatter som avviker fra de opplyste prisene. Bennett Ferie vil alltid sjekke din bestilling ved utstedelse og gi deg beskjed ved avvik. Bennett Ferie tar forbehold om endringer av priser og ev. trykkfeil.

Flytidsendringer/annulleringer/forsinkelser
Ved tilfeller av endringer/annulering vil flyselskapene informere Bennett Ferie om dette. Dersom Bennett Ferie mottar denne meddelelse på hverdager forplikter Bennett seg til å viderebringe denne informasjon til kunden innen 24 timer. Vi informerer kunden via oppgitt kontaktinformasjon/e-post adresse.

Hvis du som reisende har en dobbelbestilling kan flyselskapet avbestille reisene. Dette gjelder også selv om bestillingene er gjort hos ulike reisebyråer eller direkte hos flyselskapet. Vi er ikke ansvarlige for avbestillinger som flyselskapene gjør ved disse tilfellene, og står ikke for eventuelle merkostnader som kan oppstå.

PASS, VISUM OG VAKSINASJONER  

Pass og visum
Det er den reisendes ansvar å undersøke og medbringe gyldig pass og visum (ev. transittvisum ved mellomlanding) om det kreves til reisemålet. Gjeldende regler kan man finne på Utenriksdepartementets nettside: http://www.landsider.no.  Ved oversjøiske reisemål må pass som oftest være gyldig i minimum 6 måneder etter ankomst til reisemålet. Ta alltid med passet ditt, også på reiser innen Schengen. (Passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn).

Husk spesielt å informere oss dersom du eller medreisende har annet enn norsk pass, slik at vi kan undersøke eventuelle visumkrav.

Om barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene, eller om foreldrene/foresatte har et annet etternavn enn barnet, vennligst merk at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt ambassaden for det aktuelle landet.

Regler for innreise til USA uten visum - ESTA ordningen
Alle som reiser til eller via USA uten visum må registrere seg elektronisk på forhånd, senest 72 timer før avreise. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til eller via USA på ferie- eller forretningsreise med elektronisk pass, må fylle ut et skjema på internett. Når det elektroniske skjemaet er fylt ut er registreringen gyldig i to år, og du kan reise fram og tilbake så mange ganger du vil. En innreiseavgift til USA, 14 USD, betales med kort og kreves inn samtidig som man registrerer seg gjennom ESTA.    

Registreringen gjøres her

Vaksinasjon
Det er ditt eget ansvar å kontrollere om vaksinasjon anbefales eller er obligatorisk ved innreise til et annet land. Opplysninger fås hos en lege eller finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

ANSVAR / REKLAMASJONER

Kundens plikter og ansvar
Du plikter å oppgi korrekte kontaktopplysninger. Ved mottagelse av reisedokumenter må du forsikre deg om at reiseplanen stemmer overens med det du har bestilt. Hvis ikke skal du omgående ta kontakt med Bennett Ferie for å få rettet ev. feil eller mangler. Du er forpliktet til å følge de anvisninger for reisens gjennomførelse, som Bennett Ferie samt flyselskap m.fl. fastsetter.

Du er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner. Bennett Ferie kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som unnlatelse av dette, måtte medføre for deg. Du må selv dekke alle ev. utgifter, som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge av manglende pass.

Passasjerer under 18 år som reiser uten foresatte, plikter å opplyse om dette ved bestilling, samt selv å innhente tillatelse for og reise.

Møter du ikke til rett tid ved utreise/hjemreise, mister du retten til denne reisen og må man reise for egen regning. Bennett Ferie er uten ansvar for reisende som ikke foretar innsjekk i rett tid.

Bennett Ferie's plikter og ansvar
Bennett Ferie er forpliktet til å levere informasjon og reisedokumenter som gjør det mulig å gjennomføre reisen i overensstemmelse med reiseavtalen. Dog tas det forbehold for ev. trykkfeil samt innlysende skrivefeil.

Bennett Ferie har rett og plikt til å til enhver tid forholde oss til gjeldende lover og regler i forbindelse med vår virksomhet (Lov om pakkereiser og reisegaranti m.fl).

Bennett Ferie har stilt nødvendige garantier til Reisegarantifondet. Reisegarantiordningen gjør at du er sikret pengene tilbake dersom pakkereisen (en garantipliktig reise) kanselleres som følge av konkurs. Med en garantipliktig reise menes:

1. Charterreise (også ved kjøp av kun flysete)

2. En tilrettelagt pakke, bestående av eksempelvis fly og hotell annonsert på nett eller i avisen

3. Fly og hotell hvor du ber byrået/nettstedet om å booke et bestemt hotell og en flyavgang (ikke tilrettelagt)

Reisegarantifondet gjelder således IKKE hvor reisen utelukkende består av flytransport. Er reisen betalt med kredittkort kan du i visse tilfeller få dekket ditt tap av kortselskapet. Du kan lese mer om dette på Reisegarantifondets hjemmeside http://rgf.no.

Taushetsplikt
Bennett Ferie har taushetsplikt om reisen din, og du bør legge igjen referansenummer og eventuelle kopier av reiserute og annet til de du ønsker skal få opplysninger om reisen. Uten referansenummer vil ikke foreldre (dersom du er over 18 år), venner eller andre få opplysninger om reisen din. Dette er til din sikkerhet.

Flyselskapets ansvar
Vi henviser til EU-reglene om passasjerenes rettigheter: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20050217-0141.html

De deltagende flyselskaper påtar seg intet ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i det gjeldende flyselskaps fly. For ansvar for innlevert bagasje henvises det til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Passasjerer må møte opp til vanlig avtalt tid for å gi seg rettighetene beskrevet på EU 261/2004 (EU’s forordning).

Uforutsette hendelser
Bennett Ferie opptrer som agent for flyselskapene, hotell, cruiseselskaper, leiebil og våre andre leverandører og det er leverandørene alene som har ansvar for reisens korrekte utførelse. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester. I tilfelle av flystreik eller annen streik som påvirker reisen, kan Bennett Ferie eller flyselskapet være behjelpelig med endring av reservasjonen. Dette kan dog først la seg gjøre i det øyeblikk en streik er en realitet, og utelukkende ifølge flyselskapets anvisninger. Er en streik varslet, og altså ennå ikke trådt i kraft, er det på din egen regning såfremt du ønsker å endre eller annullere en reservasjon.

Bennett Ferie kan ikke holdes ansvarlig for utenforliggende hendelser, eller hendelser påført av tredje part. F.eks. konkurs av flyselskap, forsinkelse p.g.a. værforhold og bagasje som ikke når frem. Ved sånne hendelser skal du henvende deg til gjeldende flyselskap, som er ansvarlig for transporten.

Reklamasjon - Feil eller Mangler
Er det noe som ikke stemmer i dine reisedokumenter må du kontakte oss snarest så vi kan få rettet opp dette.

Er det noe som ikke svarer til forventningene, feil eller mangler under reisen er det viktig at du tar kontakt med den lokale leverandøren som cruiseselskapet, hotellet, leiebilselskapet eller flyselskapet straks, slik at de kan forsøke å rette opp situasjonen med en gang. Om du ikke får tilfredsstillende hjelp eller ønsker hjelp på norsk skal Bennett Ferie kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt det lar seg gjøre. Hvis du ikke har kontaktet den lokale leverandøren og gitt tydelig beskjed under oppholdet, vil dette kunne redusere muligheten for en eventuell refusjon eller kompensasjon i etterkant.

Etter hjemreise: Ved eventuelle tvistespørsmål plikter du å fremsette disse så snart som mulig, og senest en måned etter hjemkomst. Vi vil anbefale deg å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer osv. Dette vil lette et eventuelt reklamasjonsarbeid i ettertid.

Om du ikke får hjelp på stedet, og verken flyselskap og/eller Bennett Ferie og ikke du, etter fornyet reklamasjon etter hjemkomsten, finner en passende løsning, kan du klage til Transportklagenemda/Pakkereisenemda:

Norsk Reiselivsforum
Øvre Slottsgate 18 – 20, 0157 Oslo
Telefon: 22 54 60 00
Hjemmeside: https://reiselivsforum.no/web/home/

Vi hører gjerne fra deg om dine opplevelser på reisen, både ros og ris er viktig i vårt arbeid med å tilby de beste reiseopplevelsene. Del gjerne dine feriebilder med oss på Instagram, #bennettferie.


GOD REISE!