Pakkereiseloven

Reglene er framforhandlet mellom Forbrukerombudet og reisebransjens forening, og bygger på pakkereiseloven med forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at vi har utfyllende bestemmelser i våre reisevilkår.

Legg spesielt merke til at vi har andre bestemmelser for overdragelse, endring og avbestilling mot vederlag for visse pakkereiser, blant annet de som skjer med rutefly.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER
Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Alminnelige vilkår for pakkereiser, til enhver tid oppdatert versjon finner du her.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Lov om pakkereiser og reisegaranti m.v (Pakkereiseloven), av 15. juni 2018 (ikrafttredelse 1. juli 2018), finner du her.