Skip to main content

Pakkereiseloven

Reglene er framforhandlet mellom Forbrukerombudet og reisebransjens forening, og bygger på pakkereiseloven med forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at vi har utfyllende bestemmelser i våre reisevilkår. Legg spesielt merke til at vi har andre bestemmelser for overdragelse, endring og avbestilling mot vederlag for visse pakkereiser, blant annet de som skjer med rutefly. 

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER 
Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO). Alminnelige vilkår for pakkereiser, til enhver tid oppdatert versjon finner du her. 

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. 

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.

Lukk »

Søk reise