Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt.

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge. Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)