Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene i utgangspunktet hver 14. dag. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

De som velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Mer informasjon finnes på regjeringen.no/reiseinformasjon.