Skip to main content

Når tjenestereisen står i veien for boligdrømmen

De nye gjeldsregistrene kan gjøre personlige utlegg i forbindelse med arbeidsreiser til en stor ulempe for den reisende. Bennett har hjulpet et økende antall kunder å løse denne utfordringen ved at de reisende enten benytter seg av firmakort med firmaansvar, eller ved at foretaket går over til en reisekontoløsning.

Tekst og bilder: november 2019, Sarah Abrahamsen, tidligere Sales & Client Manager i Centrum Reisebyrå AS.

Hvorvidt du eller dine reisende ukependler Trondheim - Oslo eller reiser månedlig til Asia, USA og Europa kan forretningsreiser generere enorme utlegg og store kredittkortregninger. Kredittkortselskap ble fra 01.07.19 pålagt å melde til gjeldsregisteret alle kredittavtaler som er registrert på personnummer, også firmakort med personlig ansvar. Denne plikten innebærer at firmakort med personlig ansvar vil få kredittramme og utestående saldo registrert i gjeldsregisteret. Hva innebærer dette for dine reisende? I ytterste konsekvens kan arbeidsreiser betalt med personlig kredittkort eller firmakort med personlig ansvar medføre at de ikke får innvilget privat kreditt eller lån.

De fleste av oss som eier en bolig eller andre sikrede lån kjenner lånetaksprosessen godt. En av de første stegene før låneopptak er innlevering av skattemeldingen, slik at en potensiell lånegiver får oversikt over gjeldssituasjonen din. Skattemeldingen er et historisk dokument, i så måte at meldingen kun gir en oversikt over fjorårets tall og ikke gjelden du har rukket å opparbeide deg inneværende år. Over tid har dette gitt mange forbrukere rom til å opparbeide seg en stor og bekymringsfull andel kortsiktig gjeld. 

Som et skritt i retning reduksjon av norske husholdningers forbruksgjeld har det blitt etablert gjeldsregistre. Registrene åpner for at banker og private aktører kan rapportere løpende hvor mye den enkelte forbruker har i gjeld, da særlig usikret forbruksgjeld, samt innrapportere den enkeltes kredittramme. Så lenge du som reisende benytter kredittkort med personlig ansvar i forbindelse med dine tjenestereiser, vil dette bli oppført som en løpende usikret gjeld i gjeldsregistrene.

Etter hvert som denne kredittkortgjelden betales ned vil opplysningene i registerene bli slettet, men postene vil fortsatt vises i skattemeldingen med saldo i kroner null, noe som vil røpe at det faktisk har foreligget gjeld. I tillegg vil opplysninger om den enkeltes kredittramme være tilgjengelig for lånegiver. Hvordan kan denne situasjonen løses for deg og dine reisende på best mulig måte, slik at arbeidsreisene ikke blir til hinder for privatøkonomien?

Utstedelse av firmakort med firmaansvar til den ansatte på arbeidsreise eller etablering av en reisekonto er en utbredt og god løsning for mange bedrifter, selv om bruk av firmakort med firmaansvar og etablering av reisekonto stiller krav om et godt tillitsforhold og gode oppgjørsrutiner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er viktig å huske at grunnlaget for alle arbeidsreisebeslutninger og betalingsløsninger ligger i den gode reisepolicyen, skreddersydd til din organisasjon ved hjelp av ditt forretningsreisebyrå. Ta kontakt med oss om du eller din bedrift ønsker å se nærmere på deres betalingsløsninger.

Lukk »

Søk reise