Skip to main content

Tips til en mindre miljøbelastende flyreise | Forretningsreiser

Ifølge Turistsjef Maya Nielsen lever vi i skammens tidsalder, men nå mener jeg det er på tide å komme ut av skammekroken. Les min skildring om samferdsel langs Finnmarkskysten, pløy deg gjennom mine tips for en mer klimasmart flyreise og ta grep om situasjonen selv - fremfor å peke på reiselivsnæringen som en klimaversting.

Tekst og bilder: Sarah Abrahamsen, tidligere Sales & Client Manager, Centrum Reisebyrå AS, november 2019. 

Med min oppvekst i Finnmark, tett på vær og vind, er det vanskelig å glemme hvor viktig samferdsel med fly faktisk er for oss nordmenn. I min barndom, da det blåste orkan i kastene og Twin8-ern til Widerøe ikke kunne lande på Valan Flyplass var vi prisgitt åpne bilveier til nærmeste flyplass, en 3-4 timers biltur sør- eller østover. Fra tid til annen måtte vi satse på at Hurtigruta i det minste kunne klore seg til kai og berge oss fra isolasjonen på Magerøya. Fra nærmeste Hurtigruteanløp fløy vi videre til sydligere strøk, både på forretningsreiser, på sykehusbesøk og på familieferier. ”Vi vet kor vi bor” var min fars holdning, både til været og til flyavganger. Med dette mente min far at det nytter ikke å klage på været når man selv har valgt å bosette seg et sted, spesielt om valget har falt på Finnmarkskysten.

"Vi vet kor vi bor" - Pappa Abrahamsen

Finnmarkingene får deg altså raskt ned på jorda hvis du klager for mye eller tror dine behov for å bevege deg utenfor husets fire vegger sammenfaller med værets behov for å utagere. Naturen hensyntar nok ikke oss når vi er på reisefot, men likevel blir det stadig viktigere at vi hensyntar miljøet når vi er på reise. I denne artikkelen byr jeg på noen konkrete tips til hvordan du kan reise mer klimasmart.

Miljøtips 1: Pakk lettere!
Forbruket av flybensin bestemmes blant annet av flyets vekt - så pakk lettere og pakk smartere. For hver ekstra kilo handbagasje eller innsjekket kolli du lar ligge igjen hjemme, desto lettere blir flyet og desto mindre flybensin forbrukes på selve flyreisen. Bytt ut den blytunge kofferten fra sommeren 94’ med en lettere utgave, planlegg hva du skal ha med deg i bagasjen mer enn 2 timer før avreise, pakk toalettsaker i mindre småflasker og spør deg selv nok engang om du virkelig trenger å ha med deg hele statsbudsjettet på 7 kilo OG en ekstra dressjakke.

Miljøtips 2: Direktefly – no transit, please!
Når et fly har nådd marsjhøyde faller drivstofforbruket drastisk. Det er taksing på rullebanen, take-off og landing som forbruker mest drivstoff i løpet av en flyreise. Les mer om dette her. Med andre ord: Desto flere direkteruter du benytter deg av, desto mindre CO2 forbruker du på reiseruten din. Om mulig bestill reisen din minimum 14 dager i forkant av avreise, slik at du sikrer deg de beste rutene med de færreste flybyttene.

Klar for avgang. Foto: Sarah Abrahamsen, Centrum Reisebyrå AS

Miljøtips 3: Kjøp klimakvoter – og litt bedre samvittighet?
De færreste av oss kjøper klimakvoter i forbindelse med våre flyreiser. Hvorvidt det er fordi virkemiddelet er omdiskutert eller fordi det er fordyrende er jeg usikker på, men kvotekjøp er altså en mulighet til å bidra positivt. Noen av flyselskapene tilbyr kjøp av klimakvoter som et tilleggsprodukt under bookingen, andre flyselskap tilbyr bruk av bonuspoeng til anskaffelse av klimakvoter eller andre miljøfremmende tiltak. Sjekk gjerne med arbeidsgiveren din om anskaffelse av klimakvoter er nedfelt i bedriftens reisepolicy som et miljøtiltak.

Miljøtips 4: Apropos reisepolicy
I mange bedrifter, særlig i mindre foretak, gjør tidspresset at reisepolicyen faller i kategorien venstrehåndarbeid. Dersom din arbeidsgiver ikke har nedfelt ordet klima i samme setning som ordet reise, er det kanskje på tide å se på policyen. Oppfordre gjerne arbeidsgiver til å ta kontakt med sitt reisebyrå for rådgiving og hjelp. Et godt forretningsreisebyrå kan levere utslippsrapporter for firmaets tjenestereiser, bygge bookingsystemer i tråd med deres klimastrategi, bidra med tydeliggjøring av mer klimavennlige reiseruter, sørge for at de mest bærekraftige leverandørene blir valgt for reisen og gi de reisende et dult til å tenke seg om nok en gang før de bestiller sin tjenestereise. Med andre ord: uante muligheter til å sette bærekraft på dagsorden! 

Gjør avtrykkene mindre. Foto: Sarah Abrahamsen, Centrum Reisebyrå AS

"Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke" - Olav Duun

Miljøtips 5: Sett deg inn i flyselskapenes miljøprogram – og vær kritisk!
Såkalt greenfogging, eller grønnvasking på norsk, er et relativt nytt begrep. Dette begrepet innebærer at et foretak velger seg et bærekraftsmål de klarer å levere på, men som ikke nødvendigvis representerer de områdene selskapet har mest negativ miljøpåvirkning. Jeg tørr påstå at en av luftfartens største miljøutfordringer er direkte knyttet opp mot CO2-utslipp og drivstofforbruk. Med andre ord: orienter deg om hvilke flyselskap som jobber proaktivt med utvikling av nye og mer klimavennlige flytyper og hvilke flyselskap som i dag baserer en økende andel av sine flyvninger på biodrivstoff. Kanskje bør du stille deg kritisk til de selskapene som utelukkende markedsfører miljøtiltak som ikke angår luftfartens kjerneproblematikk? Velg deg gjerne en preferert flyleverandør som tilfredsstiller dine klimakrav – og sørg for at arbeidsgiveren din er orientert om at klimaperspektivet er viktig for deg som ansatt på tjenestereise. 

Du blir aldri ferdig med en god gjerning. Den må gjerast om att og om att, livet til endes - Olav Duun. Foto: Sarah Abrahamsen, Centrum Reisebyrå AS

"Du blir aldri ferdig med en god gjerning. Den må gjerast om att og om att, livet til endes" - Olav Duun

Miljøtips 6: Bli en Bleisure Traveller
Har du satt deg som mål å kutte antall flyreiser? Kombiner en Businessreise med en Leisurereise, amerikanerne kaller dette for Bleisure Travel. Avklar først med arbeidsgiver hvilke føringer de legger for en slik kombinasjonsreise, som regel er de positive så frem det ikke øker reisekostnadene i forbindelse med tjenestedelen av reisen. Ta ut avspasering eller en feriedag for å besøke en gammel venn i Oslo eller kombiner messedeltagelsen i Houston med årets USA-ferie. Ta med familien til Disneyworld i Orlando, når du først har lagt inn et forretningsmøte på ditt nyåpnede Miami-kontor. Å reise kombinert er en utmerket måte å kutte ned antall flyvninger!

Noen ganger har vi ikke mulighet til å velge hvordan vi vil reise. Hvis Hurtigruta ikke klarer å klore seg til kai, er kanskje hva man spiser på reisen eller hvordan man har pakket, det siste man tenker på. Som regel er det derimot mange ting du kan gjøre for å påvirke hvor miljøbelastende din reise blir. Vårt reisebyrå hjelper daglig våre kunder med å minimere negativ klimapåvirkning av deres tjenestereiser. Om du eller din bedrift ønsker flere tips til en klimavennligere reisehverdag – ta kontakt med oss. 

Denne artikkelen bygger på en antakelse om at hver flyreise som blir foretatt i tjenesteøyemed er vurdert som nødvendig og at den reisende har drøftet internt i sin bedrift hvorvidt alternative transportmidler eller digitale kommunikasjonsmidler kan nyttes fremfor fly. Artikkelen inneholder personlige refleksjoner og konkrete tips på hvordan en flyreise kan bli noe mindre miljøbelastende og må ikke forstås dit hen at reduksjon av antall flyreiser ikke er nødvendig. Å redusere antall reiser med fly er et av de viktigste virkemidlene en reisende har for å bidra til utslippsreduksjon fra den globale lufttransporten. 

Lukk »